เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]
........................................................................