องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ


การซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอและ อปท.ในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี บนถนนเส้น 304 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี