องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันที่ 5 ธันวามหาราช 2557


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี