องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราษฎร์เจริญ ม.9 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี