องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


ช่วยเหลือไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรหมู่ 9 บ้านราษฎร์เจริญ


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และปลัดอำเภองานป้องกันฯ อำเภอนาดี มอบสิ่งของเครื่งใช้อุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรที่บ้านโดนไฟไหม้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559