องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ นำโดย นายสำราญ  อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ พร้อมใจกันปลูกป่าทดแทนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2559 ณ บริเวณสวนป่าสาธารณะบ้านหินเทิน ม.8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี