องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]36
2 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]33
3 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]36
4 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]34
5 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]33
6 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]31
7 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]35
8 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]34
9 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]35
10 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]33