องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6 (แก้ไข) [ 22 ก.ค. 2564 ]41
2 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5 (แก้ไข) [ 22 มิ.ย. 2564 ]35
3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 17 ก.พ. 2564 ]31
4 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 3 ส.ค. 2563 ]32
5 แผนอัตรากำลังฉบับแก้ไขปรับปรุง [ 17 ก.พ. 2563 ]32
6 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]31
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี [ 25 มิ.ย. 2561 ]42