องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 


ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

    รายละเอียดข่าว

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2564