องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 


ประกาศเรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564