องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังรีเชื่อมบ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2564 ]31
2 แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำร่างของเขตขงงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 เม.ย. 2564 ]26
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เชื่อม ม.4 บ้านวังรีเชื่อมบ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) E-bidding [ 16 เม.ย. 2564 ]30
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว เชื่อม กลุ่มบ้านหินเทิน) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]29
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-563-0003 กส ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]31
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]29
7 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มแก่งยาว เชื่อม กลุ่มบ้านหินเทิน) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2564 ]29
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]30
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตชำรุดสายท่าสะตือ (กลุ่มนายสำราญ ตะเพียนทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]28
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายพีระศักดิ์ ทับถม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64