องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมต่อต้านการคอร์รับชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลแ...[วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 78]
 
  เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ25...[วันที่ 2021-10-01][ผู้อ่าน 107]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพ...[วันที่ 2021-09-15][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 39]
 
  การป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่า อบต.แก่งดินสอ[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 38]
 
  รณรงค์การใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณ...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 33]
 
  แจกแผ่นพับรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการแหล่งน้ำสวย น้ำใส อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบปร...[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 39]
 
  งานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 ณ ...[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 36]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยพนักงานข้า...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 270]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8