องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 484 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]1
2 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]0
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 19/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]3
4 การแข้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]1
5 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]7
6 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 18/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]6
7 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]7
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]6
9 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ครั่งที่ ๑๗/๒๕๖๕ [ 16 ก.ย. 2565 ]8
10 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาและนันทนาการตำบลแก่งดินสอ [ 16 ก.ย. 2565 ]7
11 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]7
12 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]7
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 8 ก.ย. 2565 ]28
14 ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ก.ย. 2565 ]16
15 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 16/2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]15
16 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]8
17 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]7
18 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับแก้ไข) [ 2 ก.ย. 2565 ]20
19 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับเปลี่ยนแปลง) [ 2 ก.ย. 2565 ]16
20 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่ที่๑ [ 2 ก.ย. 2565 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25