องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง งดการจัดงานโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่และโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงของโรค เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้างจากการแพร่ระบาดของโรค อบต.แก่งดินสอจึงของดจัดงานโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่และโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง งดการจัดงานโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่และโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ