องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 28]
 
  ประกาศหยุดให้บริการ[วันที่ 2022-02-27][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผุ้บริหาร สมาชิกสภา ...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมจิตอาสา [วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 99]
 
  กิจกรรมจิตอาสา [วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 21]
 
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมต่อต้านการคอร์รับชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลแ...[วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 25]
 
  เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ25...[วันที่ 2021-10-01][ผู้อ่าน 61]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพ...[วันที่ 2021-09-15][ผู้อ่าน 119]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7