องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ