องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

    รายละเอียดข่าว

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565    เอกสารประกอบ

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ