องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการขอรับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒๕

    รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการขอรับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๒๕ โดยรับสมัครผู้ที่สนใจ นักศึกษา นักเรียนหรือผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอรับ ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ทางเว็บไซต์ http://www.kaengdinso.go.th/index.php และยื่นใบสมัครขอรับทุน พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน หรือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับ

สมัคร และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้    เอกสารประกอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการขอรับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ