องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 

    รายละเอียดข่าว

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566    เอกสารประกอบ

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ