องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) เมษายน 2567

    รายละเอียดข่าว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) เมษายน 2567    เอกสารประกอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) เมษายน 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ