องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

    รายละเอียดข่าว

ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

    เอกสารประกอบ

ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ