องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2565    เอกสารประกอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ