องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


ศูนย์บริการคนพิการ


ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ
จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ดังนี้
 - มีทางเดินเท้า หรือบาทวถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ
- มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ
- มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ
- มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
- มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ

2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06