องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ นีสกุล ปลัดอำเภอนาดี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร โดยมีนายชนะภูมิ มีเชาวน์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลแก่งดินสอ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น โดยมีคณะบริหาร นำโดยนายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร พนักงานส่วนตำบลแก่งดินสอ เข้าร่วมกิจกรรม

2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06