องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการ การควบคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดทำโครงการ การควบคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ.วัดทับไทรธรรมมาราม หมู่ที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อลดปริมาณสุนัขและแมวไม่ให้มากเกินไปแล้วลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสุนัขและแมวของราษฎรในพื้นที่พร้อมลดอัตราการแพร่เชื้อโรคสุนัขบ้าสู่คน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ มอบหมายให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งดินสอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การควบคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประชาชนนำสุนัขและแมว เข้าร่วมโครงการ

2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06