องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและชะลอความเสื่อมของไต


วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ มอบหมายให้นายพิชัย เจนเขา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เข้าร่วมเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและชะลอความเสื่อมของไต ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินเทิน ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-02-07
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07