องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 22 กันยายน 2566  นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

 

 

 

 

+2

2024-04-13
2024-04-04
2024-03-22
2024-02-07
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13