องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจการจ้างโครงการอบต.แก่งดินสอ (ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยทำการปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8 บ้านหินเทิน)


วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ มอบหมายให้ นายสุเทพ ฉุนตู ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีนางสาวดลยา พละเดช ประธานกรรมการ นายสุรเดช ลาลุน กรรมการ ืนายจีรวัฒน์    ปัตถานัง กรรมการ ลงพื้นที่ตรวจการจ้างโครงการอบต.แก่งดินสอ (ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยทำการปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่8 บ้านหินเทิน กลุ่มนายบุญช่วย มากเจริญ)

2024-04-13
2024-04-04
2024-03-22
2024-02-07
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13