องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


”MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ“


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอได้จัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2567 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนด โดยให้จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งจัดให้มีองค์ประกอบของธนาคารขยะให้ครบถ้วนรวมถึงให้จัดพื้นที่สำหรับสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล

2024-07-04
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-30