องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ วัดทับไทรธรรมาราม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่น การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ การชำระภาษีประเภทต่างๆ การให้บริการตามข้อมูลข่าวสาร การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯลฯ

2024-07-04
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-12
2024-05-30