องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดทำโครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดทับไทรธรรมมาราม หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-21
2022-03-10
2022-02-27
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-10
2022-02-07