องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
 


ประกาศหยุดให้บริการ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่องหยุดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565- 6 มีนาคม 2565 และเปิดให้บริการในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เนื่องจาก พบเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ติดเชื่อไวรัสโคโรนา จำนวน 3 ราย 

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-21
2022-03-10
2022-02-27
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-10
2022-02-07