องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการบริหารศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมคับคั่ง สร้างความสุข สนุกสนาน แก่เด็กๆ และสร้างความสามัคคีในผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
2021-05-20
2020-12-27
2020-07-29
2020-02-23
2020-01-14
2016-11-14
2016-06-09
2015-01-10
2015-01-05
2014-12-24