องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
102 หมู่ 1 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220
โทร. 037-210616

***********************************************************************************

EMAIL : 6250301@dla.go.th

Website : www.kaengdinso.go.th

แผนที่ อบต.