องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]33
2 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่่ ๔/๒๕๖๖ [ 21 ส.ค. 2566 ]35
3 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ [ 21 ก.ค. 2566 ]32
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566) [ 12 เม.ย. 2566 ]32
5 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]39
6 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 9 เพิ่มเติม [ 11 เม.ย. 2565 ]128
7 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2566-2570) [ 11 เม.ย. 2565 ]154
8 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6 (แก้ไข) [ 22 ก.ค. 2564 ]234
9 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5 (แก้ไข) [ 22 มิ.ย. 2564 ]231
10 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 17 ก.พ. 2564 ]216
11 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 3 ส.ค. 2563 ]233
12 แผนอัตรากำลังฉบับแก้ไขปรับปรุง [ 17 ก.พ. 2563 ]279
13 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]237
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี [ 25 มิ.ย. 2561 ]330