องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ กองคลัง [ 21 เม.ย. 2566 ]22
2 คู่มือการปฏิบัติงาน คนงาน(กองคลัง) [ 21 เม.ย. 2566 ]22
3 คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด [ 21 เม.ย. 2566 ]25
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 20 เม.ย. 2566 ]23
5 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุกองคลัง [ 20 เม.ย. 2566 ]24
6 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้กองคลัง [ 20 เม.ย. 2566 ]21
7 คู่มือการปฏบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2566 ]24
8 คู่มือการปฎิบัติงาน นักวิชาการคลัง [ 1 เม.ย. 2566 ]21
9 คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด [ 1 เม.ย. 2566 ]21
10 คู่มือการปฎิบัติงาน การเงินและบัญชี [ 15 มี.ค. 2566 ]23