องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร


เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ครึ่งปี หลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)

    รายละเอียดข่าว

เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ครึ่งปี หลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)    เอกสารประกอบ

เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ครึ่งปี หลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ