องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร


เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ