องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6เดือนแรก

    รายละเอียดข่าว

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6เดือนแรก    เอกสารประกอบ

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6เดือนแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ