องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน


ระเบียบองค์การบริหารา้วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบองค์การบริหารา้วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ

ระเบียบองค์การบริหารา้วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ