องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน


ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ