องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัยสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]48
2 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]195
3 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]183
4 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]188
5 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]187
6 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]193
7 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]182
8 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]190
9 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]182
10 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]191
11 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]186