องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการประชาชน กองช่าง [ 30 มิ.ย. 2566 ]23
2 แผ่นพับการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ [ 27 เม.ย. 2564 ]204
3 แผ่นพับเอกสารแนะนำค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 27 เม.ย. 2564 ]200
4 แผ้นพับประชาสัมพันธ์วินัย และข้อห้ามข้อปฏิบัติ [ 8 ม.ค. 2564 ]89
5 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง [ 10 พ.ย. 2563 ]250
6 คู่มือสำหรับประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 พ.ย. 2563 ]204
7 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น (สำหรับประชาชน) กองคลัง [ 3 พ.ย. 2563 ]205
8 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]302
9 คู่มือการอำนวยความสะดวกประชาชน [ 20 มิ.ย. 2562 ]262