องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ระเบียบหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงาน การเงินและบัญชี [ 24 เม.ย. 2566 ]24
2 คู่มือการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน [ 20 เม.ย. 2566 ]27
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 20 เม.ย. 2566 ]31
4 คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ นายจักพันธ์ สตาภิรมย์ [ 20 เม.ย. 2566 ]27
5 คู่มือปฏบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายทวีวุฒิ นาโควงศ์ [ 20 เม.ย. 2566 ]25
6 คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา นายชูชาติ ภูเมือง [ 20 เม.ย. 2566 ]23
7 คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา [ 20 เม.ย. 2566 ]25
8 คู่มือปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษาฯ [ 20 เม.ย. 2566 ]26
9 คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายทฤษฎี วีระจันทร์ [ 20 เม.ย. 2566 ]27
10 คู่มือปฏิบัติงานพนักงานขับรถกู้ชีพ [ 20 เม.ย. 2566 ]22
11 คู่มือปฏิบัติงานพนักงานช่วยชีวิตคน [ 20 เม.ย. 2566 ]23
12 คู่มือปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด) [ 20 เม.ย. 2566 ]24
13 คู่มือปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป [ 20 เม.ย. 2566 ]26
14 คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 7 มี.ค. 2565 ]151
15 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (2) [ 14 ม.ค. 2565 ]152
16 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวลินดา แสงจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 6 ม.ค. 2565 ]116
17 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนภัสวรรณ เดชศร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 6 ม.ค. 2565 ]105
18 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวน้ำผึ้ง หินกระโทกร์ คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 6 ม.ค. 2565 ]109
19 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนฤมล ประกอบสุข ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) [ 5 ม.ค. 2565 ]118
20 คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]99
21 คู่มือการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ [ 14 ธ.ค. 2564 ]103
22 คู่มือการปฏิบัติงานนักจัดการ [ 8 ธ.ค. 2564 ]100
23 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 4 พ.ย. 2564 ]102
24 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2564 ]98
25 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ(1) [ 8 ต.ค. 2564 ]95
26 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานธุรการ กองคลัง [ 1 ต.ค. 2564 ]113
27 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ต.ค. 2564 ]107
28 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุกองคลัง [ 1 ต.ค. 2564 ]108
29 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 เม.ย. 2564 ]195
30 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 3 พ.ย. 2563 ]190
31 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 3 พ.ย. 2563 ]221
32 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 พ.ย. 2563 ]176
33 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2563 ]226
34 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 1 มิ.ย. 2562 ]232