องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 932 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) ภายในวงเงิน 3,040.- บาท [ 17 ม.ค. 3065 ]176
2 ร่างเอกสารและประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอบต.แก่งดินสอ งบประมาณ 2,500,000.- (ครั้งที่ 1) [ 23 พ.ย. 2566 ]10
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้่รับการจัดซื้อจัดจ้าง รถกระเช้าไฟฟ้า [ 22 พ.ย. 2566 ]1
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]2
5 ประกาศการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]17
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]15
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 2,568 บาท [ 19 ก.ย. 2566 ]18
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก(แบบตั้ง) 10,000 บาท [ 14 ก.ย. 2566 ]19
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ-แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82- 5578 ปจ.6,700 บาท [ 14 ก.ย. 2566 ]20
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 9,000 บาท [ 14 ก.ย. 2566 ]17
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 24,940 บาท [ 14 ก.ย. 2566 ]18
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก(แบบตั้ง) 11,800 บาท [ 14 ก.ย. 2566 ]16
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย 3,963 บาท [ 12 ก.ย. 2566 ]19
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด. 7,980 บาท [ 1 ก.ย. 2566 ]20
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ-แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82- 5578 ปจ. [ 31 ส.ค. 2566 ]11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ [ 31 ส.ค. 2566 ]12
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สำนักปลัด [ 31 ส.ค. 2566 ]12
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 622 ปจ. [ 31 ส.ค. 2566 ]15
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3992 ปจ. [ 31 ส.ค. 2566 ]11
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการบริหารงาน หน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน [ 31 ส.ค. 2566 ]14
21 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอิ่นๆ กสำนักปลัด [ 31 ส.ค. 2566 ]11
22 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย) [ 30 ส.ค. 2566 ]11
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ [ 30 ส.ค. 2566 ]13
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) [ 29 ส.ค. 2566 ]12
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) [ 29 ส.ค. 2566 ]14
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่คนงาน สำนักปลัด [ 28 ส.ค. 2566 ]12
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด [ 25 ส.ค. 2566 ]13
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 25 ส.ค. 2566 ]12
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 25 ส.ค. 2566 ]12
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 25 ส.ค. 2566 ]14
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง [ 23 ส.ค. 2566 ]15
32 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 23 ส.ค. 2566 ]12
33 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 23 ส.ค. 2566 ]13
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร [ 23 ส.ค. 2566 ]14
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์โครงการควบคุมกำเนินสุนัขและแมวอย่างถาวร [ 23 ส.ค. 2566 ]12
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด [ 16 ส.ค. 2566 ]15
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา(ขสร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]18
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ [ 28 ก.ค. 2566 ]16
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน [ 27 ก.ค. 2566 ]16
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู๋บ้าน ม.11 [ 26 ก.ค. 2566 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24