องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1099 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) ภายในวงเงิน 3,040.- บาท [ 17 ม.ค. 3065 ]198
2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะบ้านวังรี ม.5 เชื่อมบ้านบุกล้วย ม.4 (สายโรงชิพ) [ 3 ก.ค. 2567 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมารตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบ 67 [ 25 มิ.ย. 2567 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมารตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบ 66 [ 25 มิ.ย. 2567 ]6
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน [ 19 มิ.ย. 2567 ]6
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
7 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน งบประมาณปี 2566 [ 12 มิ.ย. 2567 ]6
8 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน งบประมาณปี 2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]7
9 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน (e-bidding) [ 4 มิ.ย. 2567 ]10
10 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ร่างขอบเขต) [ 4 มิ.ย. 2567 ]7
11 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (ร่างขอบเขต) [ 4 มิ.ย. 2567 ]7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กฉ-9634 ปราจีนบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น 9,300 บาท [ 31 พ.ค. 2567 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ กองช่าง เป็นเงินทั้งงสิ้น 9,000 บาท [ 31 พ.ค. 2567 ]8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า กองช่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท [ 31 พ.ค. 2567 ]5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืดบรรจุถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 140,335.52 บาท [ 31 พ.ค. 2567 ]5
16 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าเเสงสว่างรายทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท [ 27 พ.ค. 2567 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท [ 27 พ.ค. 2567 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท [ 25 พ.ค. 2567 ]6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ม.9 เป็นเงินทั้สิ้น 478,500 บาท [ 23 พ.ค. 2567 ]6
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัพร้อมวาท่อ ม.1 เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท [ 23 พ.ค. 2567 ]5
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 เป็นเงินทั้งสิ้น 349,000 บาท [ 23 พ.ค. 2567 ]5
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดกีฬา ส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อำเภอนาดีคัพ [ 17 พ.ค. 2567 ]5
24 ประกาศแผนการจัดซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 16 พ.ค. 2567 ]9
25 ประกาศแผนการจัดซื้อรถรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน อบต. [ 16 พ.ค. 2567 ]13
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท [ 16 พ.ค. 2567 ]5
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ม.6 เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท [ 16 พ.ค. 2567 ]7
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ม.6 35,500 บาท [ 16 พ.ค. 2567 ]8
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนนมยูเอชที รสจืดบรรจุกล่อง ราคา 99,446.16 บาท [ 14 พ.ค. 2567 ]9
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก 29,500 บาท [ 14 พ.ค. 2567 ]4
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,060 บาท [ 13 พ.ค. 2567 ]6
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ-9634 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,954.41 บาท [ 9 พ.ค. 2567 ]5
33 ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า อบต.แก่งดินสอ (ครั้งที่ 1) 8 พ.ค. 67 [ 8 พ.ค. 2567 ]13
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภายใน ม1. เป็นเงินทั้งสิ้น 398,000 บาท [ 3 พ.ค. 2567 ]4
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 เป็นเงินทั้งสิ้น 296,000 บาท [ 3 พ.ค. 2567 ]5
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 เป็นเงินทั้งสิ้น 296,000 บาท [ 3 พ.ค. 2567 ]8
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 เป็นเงินทั้งสิ้น 296,000 บาท [ 3 พ.ค. 2567 ]4
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,975 บาท [ 30 เม.ย. 2567 ]9
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิน 600 บาท [ 30 เม.ย. 2567 ]8
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300 บาท [ 25 เม.ย. 2567 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28