องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
761 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ต.ค. 2562 ]166
762 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา [ 10 ต.ค. 2562 ]121
763 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]124
764 ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนที่ดี ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]162
765 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน [ 2 ก.ย. 2562 ]135
766 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 /2563 [ 9 ส.ค. 2562 ]117
767 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]122
768 กิจกรรมวันมาฆบุชา [ 22 ก.ค. 2562 ]124
769 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา [ 22 ก.ค. 2562 ]114
770 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]123
771 การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2558-2559) [ 11 ก.ค. 2562 ]126
772 แผนการท่องเที่ยว [ 7 ก.ค. 2562 ]170
773 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]116
774 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]122
775 แผนพัฒนาหน่วยงาน [ 17 มิ.ย. 2562 ]142
776 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.แก่งดินสอ พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]237
777 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ [ 17 มิ.ย. 2562 ]120
778 กำหนดมาตรการควบคุมความประพฤติของสมาชิกสภา อบต.ให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง [ 17 มิ.ย. 2562 ]160
779 การเปิดเผยรายงานการประชุมลับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ35 [ 17 มิ.ย. 2562 ]113
780 การรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ [ 17 มิ.ย. 2562 ]132
781 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]116
782 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 8 มิ.ย. 2562 ]117
783 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 มิ.ย. 2562 ]169
784 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2562 ]109
785 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 พ.ค. 2562 ]112
786 กิจกรรมวันวิสาขบุชา [ 18 พ.ค. 2562 ]122
787 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]116
788 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 3 พ.ค. 2562 ]115
789 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]168
790 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แก่งดินสอ [ 30 เม.ย. 2562 ]221
791 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]250
792 แผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 23 เม.ย. 2562 ]160
793 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 เม.ย. 2562 ]147
794 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 15 เม.ย. 2562 ]115
795 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 5 เม.ย. 2562 ]123
796 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมันสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 5 เม.ย. 2562 ]163
797 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]131
798 การใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]164
799 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]170
800 จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ งบประมาณ 6,606 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]113
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23