องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
801 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]137
802 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 มี.ค. 2562 ]119
803 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 มี.ค. 2562 ]106
804 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือผปฏิบัติการร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 มี.ค. 2562 ]22
805 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]119
806 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]117
807 เรียกประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]113
808 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2562 ]163
809 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาเปิดให้ประชาชนใช้บริการในตำบลแก่งดินสอ [ 10 ธ.ค. 2561 ]116
810 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 30 พ.ย. 2561 ]102
811 การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 30 ต.ค. 2561 ]111
812 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 62 [ 10 ต.ค. 2561 ]125
813 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 11 มิ.ย. 2561 ]198
814 การระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]111
815 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 12 พ.ค. 2561 ]151
816 ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าทดแทน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 21 ส.ค. 2560 ]115
817 สถานการณ์อุทกภัยพายุโซนร้อน เซินกา (SONCA) ในจังหวัดปราจีนบุรี [ 30 ก.ค. 2560 ]127
818 แผนอัตรากำลังฉบับแก้ไขปรับปรุง [ 11 พ.ค. 2560 ]135
819 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 25 เม.ย. 2560 ]158
820 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก [ 24 ม.ค. 2560 ]162
821 การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2560 ]179
822 การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]119
823 โครงการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2559 ]169
824 โครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]103
825 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) ส่วนการคลัง [ 20 มิ.ย. 2559 ]118
826 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 16 พ.ค. 2559 ]108
827 รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) [ 25 เม.ย. 2559 ]110
828 การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2559 [ 12 เม.ย. 2559 ]113
829 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ [ 1 เม.ย. 2559 ]196
830 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 มี.ค. 2559 ]162
831 สินค้าโอทอป ตำบลแก่งดินสอ [ 14 มี.ค. 2559 ]161
832 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ก.พ. 2559 ]104
833 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 23 ก.พ. 2559 ]290
834 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 23 ก.พ. 2559 ]145
835 โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ภาษี [ 23 ก.พ. 2559 ]151
836 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 23 ก.พ. 2559 ]123
837 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) [ 17 ก.พ. 2559 ]105
838 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]101
839 การรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ตำบลแก่งดินสอ [ 12 ม.ค. 2559 ]312
840 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ม.ค. 2559 ]174
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23