องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 885 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
641 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]184
642 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 8 ม.ค. 2564 ]78
643 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]253
644 ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ [ 5 ม.ค. 2564 ]179
645 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]172
646 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 30 ธ.ค. 2563 ]229
647 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 30 ธ.ค. 2563 ]225
648 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-622 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]222
649 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]220
650 จัดตั้ง ศูนย์ อปพร [ 30 ธ.ค. 2563 ]166
651 ประกาศจัดตั้งศูนย์ อปพร. [ 30 ธ.ค. 2563 ]228
652 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง งดการจัดงานโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่และโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 ธ.ค. 2563 ]232
653 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ธ.ค. 2563 ]167
654 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 (1) [ 22 ธ.ค. 2563 ]170
655 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]166
656 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 18 ธ.ค. 2563 ]162
657 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 15 ธ.ค. 2563 ]211
658 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 15 ธ.ค. 2563 ]170
659 ปิดประกาศ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]171
660 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]179
661 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การให้บริการประชาชนในช่วงหยุดพักเที่ยงและหลังการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]162
662 กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่ "วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566" [ 1 ธ.ค. 2563 ]158
663 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]164
664 เรียกประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]207
665 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]162
666 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 25 พ.ย. 2563 ]169
667 จัดซื้อพวงมาลากิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งบประมาณ 1,000.- โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]165
668 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]447
669 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก [ 8 พ.ย. 2563 ]205
670 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 [ 6 พ.ย. 2563 ]168
671 ประกาศ งดจัดกิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทง พุทธศักราช 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]206
672 ประกาศการให้บริการประชาชนในช่วงหยุดพักเที่ยง และหลังการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]146
673 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 2 ต.ค. 2563 ]174
674 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริการส่วนตำบลแก่งดินสอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]193
675 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]158
676 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]163
677 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]213
678 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]162
679 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]168
680 ประกาศคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 2 ก.ย. 2563 ]216
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23