องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
841 มารู้จักโรคเอดส์กันเถอะ [ 5 ม.ค. 2559 ]159
842 ขยะกับชีวิต [ 5 ม.ค. 2559 ]158
843 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]145
844 คู่มือบริการงานประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]109
845 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบุกล้วย [ 19 พ.ค. 2558 ]92
846 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]159
847 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 [ 3 พ.ย. 2557 ]146
848 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี [ 8 ต.ค. 2557 ]185
849 แผนยุทธศาสตร์ [ 8 ต.ค. 2557 ]109
850 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ [ 30 พ.ย. 542 ]93
851 ประชาสัมพันธ์เบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 30 พ.ย. 542 ]86
852 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 30 พ.ย. 542 ]85
853 การกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ปี 2564 [ 30 พ.ย. 542 ]79
854 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 30 พ.ย. 542 ]82
855 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 542 ]80
856 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น (สำหรับประชาชน) กองคลัง [ 30 พ.ย. 542 ]82
857 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 30 พ.ย. 542 ]75
858 แผนเฉพาะกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2565-2566 [ 30 พ.ย. 542 ]20
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23